Pensioenvoorziening

Aanvullende pensioenopbouw voor ondernemers

Als ondernemer kunt u niet terugvallen op een (volledig) pensioen via een werkgever. U ontvangt later meestal wel AOW, maar dit is slechts een basisinkomen en mogelijk niet genoeg om na uw pensioengerechtigde leeftijd uw leven op dezelfde wijze voort te zetten. Daarom is het verstandig om zelf uw inkomen voor later op te bouwen.

Hoe eerder u begint met het opbouwen van uw pensioen, hoe lager de maandlasten daarvan zijn. U kunt verschillende maatregelen treffen om voldoende inkomen voor later op te bouwen. Wij geven u een aantal voorbeelden:

  • Fiscaal gunstig pensioen opbouwen middels banksparen;
  • Fexibel sparen of beleggen op een spaar- of beleggingsrekening;
  • Pensioenopbouw via de oudedagsreserve;
  • Deelname aan een collectief pensioen.

Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden of wilt u uw bestaande pensioenvoorziening onder de loep nemen? Maak een afspraak voor een vrijblijvend advies.